Kalite Politikamız
AnaSayfa Kurumsal Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

· Uluslararası standartlarda hizmet verebilmek için gerekli altyapıyı oluşturarak
  çalışmalarımızı modernize etmek ve hizmette kaliteyi standartlaştırmak.
 
· Müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmaları planlamak, sürekliliğini
  sağlamak.
 
· Sorumluluk bilinciyle, etkin iletişim içinde ekip olarak çalışan ve teknolojik
  destekten faydalanan personel yetiştirmek için eğitim ve bilinçlendirme
  çalışmalarına önem vermek.
 
· Hedeflerimize ulaşma yolunda acele etmeden ama sağlam adımlarla
  ilerlerken iç ve dış kaynaklarımızı etkin ve verimli şekilde kullanmaktır.

 Kalite Politikamızın Temel Taşlarını Oluşturur.

A. Bilgi Güvenliği Politikamız

Şirketimizdeki işlerin sürekliliğinin sağlanması, iş süreçlerimizde meydana gelebilecek aksaklıkların azaltılması ve yatırımlardan gelecek faydanın artırılması için bilginin geniş çaplı tehditlerden korunmasını sağlamak amacıyla
• Gizlilik,
• Bütünlük
• Kullanılabilirlik
    
Prensipleri üzerine kurulu Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurmuş ve uygulamaktadır

Şirketimiz bilgi sistemlerine erişim hakkı verilen tüm kişilerin uyması üzerinde kurulu bir bilgi güvenliği  yönetim sistemi sistemi alt yapısına sahip olup; bilgi sistemlerine erişim hakkı verilen tüm kişilerin şirketimizin bilgi varlıklarının
·  Hilal trans iş amaçlarına uygun olarak kullanıldığı,
·  uygunsuz biçimde açıklanmadığı, değiştirilmediği, tehlikeye atılmadığı 
güçlü bir güvenlik alt yapısıyla desteklenmiştir. 

Bilgi güvenliği konusunda içeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı kuruluşun bilgi varlıklarını korumak,

Bilgi güvenliğini temin ederken kurmakta olduğumuz sistemin uymakla yükümlü olduğumuz tüm mevzuat şartları ile uluslararası standartlara uygunluğunu gözeterek, sistemimizi ve süreçlerimizi  sürekli olarak iyileştirmeyi Hilal Trans üst yönetim olarak taahhüt ederiz.


B. Çevre Politikamız

· Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması,

· Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması,

· Tasarımdan ömür çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerin azaltılması,

· Kirliliğin kaynağında önlenmesi,

Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin artırılması yönünde faaliyetlerimizi Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, dayanıklı tüketim sektöründe çevresel öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

· Çevreye duyarlı ve bilinçli çalışanlarla daima gelişmek ve ilerlemek,

· Kaliteli üretimi ve sıfır çevre kirliliğini hedef edinmek,

· Kanunlara ve ilgili mevzuatlara uygun çevre ile etkileşimi sağlamak,

· Uygun üretim, temiz fabrika, sağlıklı bir yaşam ortamı sağlamak,

· Enerji sarfiyatı ve doğal kaynak kullanımında tasarrufu amaç edinmek,

· Çevreye faydalı projeler başlatmak, uygulamaya geçmek ve takip etmek,

C. İSG Politikamız

· İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğiyle ilgili olarak faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yürürlükteki mevzuatlarına uymayı,

· İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili tüm riskleri lojistik, depolama, antrepo ve nakliye işlerinden kaynaklanabilecek tüm riskleri azatlamak ve mümkün ise ortadan kaldırmak için önleyici tedbirleri almayı,

· Tüm paydaşlarımızın İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konularında duyarlılıklarını arttırmayı,

Sürekli iyileştirmeyi sağlamak amacıyla kurulan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği yönetim sistemini düzenli aralıklarla gözden geçirmeyi taahhüt ederiz.

D. Müşteri Memnuniyeti Politikamız

·  Lojistik sektöründe “hizmet kalitesinde öncü” bir kuruluş olarak müşterilerimizin beklentilerinin üzerinde hizmet vermek temel hedefimizdir.
·  Müşterilerimizden gelen bildirimleri “iyileştirme fırsatı” olarak görüp iş süreçlerimizde gerekli düzenlemeleri yaparız.
·  Müşteri isteklerini daima “kaliteli hizmet sunma” anlayışımızla ele alırız. Müşterilerimizden şikayet aldığımız durumda her şikayeti objektif, özenli ve dikkatli bir şekilde inceler ve bu inceleme sonucunda çözüm sunarız.
·  Müşteri taleplerini açık, şeffaf, hızlı, adil, güven verici, müşteri odaklı ve gizlilik prensipleri doğrultusunda ele alır ve hızlı bir şekilde çözmeyi taahhüt ederiz.
·  Hizmetimizle ilgili talep ve şikayetleri müşterilerimizi memnun edecek şekilde ele alarak;
·  Tüm iletişim kanallarından gelen müşteri taleplerini yasal mevzuat ve şirket kurallarımız doğrultusunda hızla ele alırız.
·  Kişisel bilgilerin korunmasına önem verir, talepleri adil ve tarafsız şekilde değerlendirir, tüm aşamalar hakkında müşterilerimize açık ve net bilgiler veririz.
·  Çözüm odaklı yaklaştığımızı, talepleri ilgi ve özenle ele aldığımızı, müşterilerimizi önemsediğimizi hissettiririz.
·  Şikayet ve öneriler paralelinde de kalıcı iyileştirmeleri sistem ve süreçlerimizde uygularız.
·  Çalışanların katılımcılığını ve paylaşımcılığını destekleyerek, kendilerini ifade edebilecekleri ve sürekli kendilerini geliştirebilecekleri ortamlar sağlarız.
·  İstekleri ele alma süreci politika ve hedefleri oluşturulurken yasal şartlara ve müşteri beklentilerine uyar, çalışanların bildirimlerini dikkate alarak ilerleriz.
·  Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemini, Politika ve Hedeflerini, gelişime açık alanların tespit edilmesi ve verimliliğin arttırılması için düzenli olarak gözden geçirir, etkinlikleri raporlar ve sürekli iyileştiririz.

HİLAL TRANS
Hilal Trans, 1992 yılında uluslararası karayolu taşımacılığı üzerine faaliyetlerine başlamıştır. Kurulduğu günden bu yana sorumluluk bilinci ve mükemmeliyetçilik anlayışı ile Doğu Avrupa ve Balkanlar bölgelerinde en iyi olma yolunda kendini sürekli geliştirerek hizmet vermektedir.
E-Bülten
Tüm yeniliklerimizden haberdar olmak için lütfen kaydolun
SOSYAL MEDYA
©2019 - Hilal Trans Tüm Hakları Saklıdır. Bilgi Toplumu Hizmetleri TTR BİLİŞİM