Yükleniyor...
EYS Politikamız
A. Kalite Politikamız

Uluslararası standartlarda hizmet verebilmek için gerekli altyapıyı oluşturarak çalışmalarımızı modernize etmek ve hizmette kaliteyi standartlaştırmak,

Müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmaları planlamak, sürekliliğini sağlamak,

Hedeflerimize ulaşma yolunda kurallara uygun ve sağlam adımlarla ilerlerken, iç ve dış kaynaklarımızı etkin ve verimli şekilde kullanmak,

Kalite Politikamızın Temel Taşlarını Oluşturur.

Sorumluluk bilinciyle, etkin iletişim içinde ekip olarak çalışan ve teknolojik destekten faydalanan personel yetiştirmek için eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına önem vermeyi taahhüt ediyoruz.

B. Bilgi Güvenliği Politikamız

Hilal Trans, Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç ana bileşenlerini oluşturan bütünlük, erişilebilirlik ve gizlilik esasına dayalı olarak, elinde bulundurmuş olduğu tüm bilgi kaynaklarını, ISO 27001 kapsamı doğrultusunda elektronik ve kağıt ortamında belgelemektedir.

Hilal Trans, yasal gereklilikler doğrultusunda, bilgi güvenliğini tehdit edebilecek tüm iç ve/veya dış unsurlar için risk analizleri ve ilgili risklerden korunmak amacıyla sağlam bir önlem altyapısı oluşturmakta, bu önlemleri sürekli iyileştirme çalışmaları yapmaktadır.

C. Çevre Politikamız

· Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması,
· Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması,
· Tasarımdan ömür çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerin azaltılması,
· Kirliliğin kaynağında önlenmesi,
· Çevreye duyarlı ve bilinçli çalışanlarla daima gelişmek ve ilerlemek,
· Kaliteli üretimi ve sıfır çevre kirliliğini hedef edinmek,
· Kanunlara ve ilgili mevzuatlara uygun çevre ile etkileşimi sağlamak,
· Uygun üretim, temiz fabrika, sağlıklı bir yaşam ortamı sağlamak,
· Enerji sarfiyatı ve doğal kaynak kullanımında tasarrufu amaç edinmek,
· Çevreye faydalı projeler başlatmak, uygulamaya geçmek ve takip etmek,

D. İSG Politikamız

· İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğiyle ilgili olarak faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yürürlükteki mevzuatlarına uymayı,
· İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili tüm riskleri lojistik, depolama, antrepo ve nakliye işlerinden kaynaklanabilecek tüm riskleri azatlamak ve mümkün ise ortadan kaldırmak için önleyici tedbirleri almayı,
· Tüm paydaşlarımızın İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konularında duyarlılıklarını arttırmayı,

Sürekli iyileştirmeyi sağlamak amacıyla kurulan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği yönetim sistemini düzenli aralıklarla gözden geçirmeyi taahhüt ederiz.

E. Müşteri Memnuniyeti Politikamız

·  Hizmet sektöründeki bir kuruluş olarak müşterilerimizin beklentilerinin üzerinde hizmet vermek temel hedefimizdir.
·  Müşterilerimizin geri bildirimlerini iyileştirme fırsatı olarak değerlendirip iş süreçlerimizde gerekli düzenlemeleri yaparız.
·  Müşteri taleplerini güven verici ve gizlilik prensipleri doğrultusunda ele alır ve hızlı bir şekilde çözmeyi taahhüt ederiz.
·  Tüm iletişim kanallarından gelen müşteri taleplerini yasal mevzuat ve şirket kurallarımız doğrultusunda hızla ele alırız.
·  Talep ve öneriler doğrultusunda yön verdiğimiz iyileştirmeleri sistem ve süreçlerimizde uygularız.